Ydernummer psykolog Karsten Dyring Larsen

Samtaler under sygesikringsordning

Klinikken Psykolog Karsten Dyring Larsen har ydernummer og dermed overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at du kan benytte din henvisning fra egen læge her.

Uanset hvor end du bor i landet, er du velkommen til at benytte din henvisning fra egen læge her. Fysiske samtaler skal foregå på klinikkens adresse hvorimod online samtaler ikke kræver, at du er i fysisk til stede eller bosiddende i Kolding kommune.

Lægehenvisning

Egen læge kan henvise dig til psykologbehandling med tilskud i op til 12 samtaler - såfremt du opfylder er af disse kriterier.

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre

2. Trafik- og ulykkesofre

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald

7. Personer, der har forsøgt selvmord

8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

9. Personer, der inden det fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

10. Personer med let til moderat depression over 18 år

11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der er fyldt 18 år

Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer pr. sikret pr. behandlingsforløb. Personer med let til moderat depression (persongruppe 10) og personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (persongruppe 11) kan modtage tilskud op til yderligere 12 behandlinger efter genhenvisning fra praktiserende læger.

Grundlaget for ordningen kan læses her.https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/989


Hvor gammel må en henvisning være?

Din henvisning fra egen læge må ikke være mere end tre måneder gammel, når du kontakter mig. Hvis din henvisning er ældre end det, skal du kontakte din egen læge og få den fornyet, før der kan laves aftale om opstart af forløb.


Ventetid & venteliste

Ventetider angives for henholdvis henvisningskategori 1-9 og henvisningskategori 10-11 (depression eller angst)

De aktuelle ventetider er altid ajourført på Sundhed.dk

Se aktuelle ventetider - Sundhed.dk

Det er muligt at blive skrevet på en venteliste.


Opstart af samtaleforløb

Når du har fået en henvisning fra egen læge, og ønsker du at bruge den her, kan du kontakte mig på telefonnummer 30 60 30 10 mellem 11:45 og 12:15 på hverdage.

Såfremt jeg er optaget og derfor ikke kan besvare dit opkald med det samme, vil jeg bede dig indtale en besked på telefonsvareren med dit fulde navn, cpr.nr. og telefonnummer. Herefter vil jeg ringe tilbage til dig inden for 2 hverdage med henblik på at lave en konkret aftale.

Det er også muligt at sende en sikker e-mail via kontakt formularen. Herefter vil jeg skrive eller ringe tilbage til dig inden for 2 hverdage med henblik på at lave en konkret aftale.

Send sikker e-mail


Betaling

Regionen yder et tilskud på 60% af psykologens honorar og der er en egenbetaling på 40%.

Egenandel af betaling ved sygesikringshenvisning

Første samtale: 462,42 kr. kr.

Anden samtale og efterfølgende samtaler: 385,59 kr. kr.

Unge, der er fra 18 år til og med 24 år, som har en henvisning på psykologbehandling af angst eller depression, får tilskud til hele honoraret af regionen.

Klinikken tager imod betaling via MobilePay. Klinikken tager ikke imod betalingskort eller kontanter. Ved medlemskab af Sygeforsikring Danmark skal det oplyses ved første samtale.

Betalingen sker ved konsulationens start.


Afbud

Ved afbud senere end kl. 12.00 dagen før en konsultation opkræves et honorar svarende til patientens egenandel af konsultationen - uanset aldersgruppe og henvisningskategori.

Afbud sker på telefon eller som SMS på 30 60 30 10.