Min tilgang

Afhængig af problemstillingen anvender jeg forskellige tilgange i mit arbejde. Den primære behandlingsmetode er kognitiv adfærdsterapi (KAT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Både KAT og ACT er evidensbaseret terapi, det vil sige, at at videnskablige undersøgelser har bekræftet terapiformens effektivitet i behandling af problemstillinger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler KAT som den primære behandlingstilgang ved de fleste psykiske lidelser.

Forskning har vist, at den personlige relation mellem klient og psykolog har størst betydning for effekten af samtaler. Dernæst kommer konkrete mål for den enkelte samtale og den valgte metode som afgørende betydning for effekten af et samtaleforløb. Af den grund anvender jeg Feedback Informed Treatment (FIT) til vurdering af samtaler.

KAT (Kognitiv adfærdsterapi)

Kognitiv adfærdsterapi er den terapiform som sundhedsstyrelsen anbefaler som første valg ved en lang række af psykologiske lidelser.

I kognitiv adfærdsterapi er man optaget af tænkningen, fordi tænkningen om os selv og andre har afgørende betydning for, hvordan vi føler, reagerer kropsligt og handler i situationer.

I denne terapiform arbejder psykolog og klient sammen om at undersøge, hvilke tanker og leveregler der har indflydelse på aktuelle problemer.

Gennem udforskning og udfordring af tankerne i kognitiv adfærdsterapi kan man blive bedre til at handle på automatiske og uhensigtsmæssige tanker. På den måde kan man udvide ens handlemuligheder og følelsesmæssige oplevelser.

Feedback Informed Treatment (FIT)

FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, som anvendes i samtaler. Det består af to skemaer ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating Scale). ORS-skemaet anvendes i starten af samtalen og omhandler det aktuelle funktionsniveau. SRS-skemaet bruges i slutningen af samtalen og undersøger relationen mellem dig og psykologen.Ydernummer psykolog Karsten Dyring Larsen

Formål med FIT

Formålet med brugen af FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af konsultationer, således at du får det største udbytte.

Hvordan foregår det?

I starten og slutningen af hver samtale bruges to minutter på en Ipad, hvor du på en skala bedømmer fire forhold, som er vigtige parametre, når det gælder udbytte af samtaler.

I starten af samtalen angives der på fire skala: dit personlige velbefindende, dit forhold til nære relationer, dit sociale funktionsniveau (arbejde, skole, bekendte) samt dit generelle velbefindende. I slutningen af samtalen angives der på fire skala forhold om relationen til psykolog, relevansen af indholdet i samtalen, psykologens metode samt den overordnede oplevelse af samtalen.

Din udvikling og din indflydelse

På den måde kan din udvikling følges over tid, og forløbet tilrettelægges så du får det største udbytte af et forløb. Ved denne brug af skemaerne inddrages du i din egen behandling ved at få mulighed for at udtrykke, hvad der opleves relevant og irrelevant at tale om og inddrage i behandlingen, og hvorvidt psykologen skal ændre på noget i relationen til dig.

Din vurdering af disse to forhold giver psykologen mulighed for at justere og tilrettelægge samtaleforløbet, så du får den bedste behandling.